Veilig
Bedrijf

Arbeidsveiligheid: Vermijd veilig gevaren op de werkplek

Elke dag sterven wereldwijd 6.000 mensen door arbeidsongevallen of ziekte. Wat u moet weten over risicobeoordeling en beschermende kleding. Miljoenen mensen over de hele wereld riskeren hun gezondheid op het werk. Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) sterven elke dag 6.000 mensen door arbeidsongevallen of ziektes. Om de aandacht op het onderwerp te vestigen, heeft de ILO de “Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk” gelanceerd. Op 28 april 2017 vindt voor de 15e keer de actiedag plaats.

Steeds meer werkgevers in onder andere Nederland, vragen daarom van het personeel een deelname aan een VCA cursus, bijvoorbeeld een vca cursus rotterdam, waarin de haven dit natuurlijk extra belangrijk is.

Er zijn veel gevaren op de werkplek: zuren, hitte, vlammen en vonken, elektrische spanning, statische ladingen en mechanische belastingen. Maar psychologische stress, veroorzaakt door tijdsdruk of angst om je baan te verliezen, wordt steeds meer gezien als een risicofactor. Des te meer verheugend dat er in Duitsland al meer dan 20 jaar een arbeidsveiligheidswet bestaat, die tot doel heeft de gezondheid van alle werknemers te waarborgen en te verbeteren.

Wettelijke verplichting: de risicobeoordeling

Volgens de Arbowet moeten alle gevaren in een bedrijf worden geanalyseerd en gedocumenteerd in de risicobeoordeling. Voor elk geregistreerd gevaar moeten maatregelen worden gespecificeerd die het gevaar kunnen verminderen of wegnemen. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

technische beschermingsmaatregelen (bijv. beschermende deuren op machines)
organisatorische beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld instructie van medewerkers)
Persoonlijke maatregelen (bijv. beschermende kleding)

Correct gebruik van beschermende kleding

Beschermende kleding kan de gezondheid beschermen en zelfs levens redden. Om dit te doen, is het echter noodzakelijk om rekening te houden met de volgende aspecten:

  • De beschermende kleding moet precies zijn afgestemd op de gevaren van de werkplek.
  • Werknemers dienen geïnformeerd te zijn over hun beschermende kleding en deze correct te dragen/gebruiken.
  • Beschermende kleding moet volgens de normen worden gewassen en onderhouden.
  • Elke verandering van de beschermende kleding moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen.

Aangezien het onderwerp beschermende kleding zeer complex en tijdrovend is, raden wij de ondersteuning aan van adviseurs, zoals specialisten voor arbeidsveiligheid of preventiedeskundigen van beroepsverenigingen. Textieldienstverleners helpen bijvoorbeeld bij de keuze en verzorging van geschikte beschermende kleding.